HALSUAN METSÄSTYSSEURA ry

HaukkumaljaSeuran Jäsen Tapani Hietala on lahjoittanut Halsuan Metsästysseuran jäsenten omistuksessa olevien hirvikoirien kesken vuosittain kilpailtavaksi HAUKKUMALJA - palkinnon.

HAUKKUMALJAN SÄÄNNÖT1. Haukkumaljan jaosta päättää Halsuan Metsästysseuran kyseisen vuoden hirviseurueet jahtipäälliköiden johdolla.

2. Jaon perusteina korostetaan erityisesti koiran jahtitilanteissa osoittamaa hyvää toimintaa tai yksittäistä erittäin hyvää onnistuneeseen tulokseen johtanutta jahtitapahtumaa.

3. Haukkumalja kiertää 10 vuotta ja sen saa omakseen koiran omistaja, jonka koiralla on enimmän kiinnityksiä palkintoon. Jos kiinnityksiä on kahdella tai useammalla koiralla yhtä monta, palkinnon saaja ratkaistaan arvalla.

4. Palkintojaetaan seuran vuosikokouksessa.

5. Palkinnon saaja huolehtii palkintoon tulevasta kaiverruksesta yhdessä seuran kanssa. Palkinnossa tulee olla: Vuosiluku ja koiran nimi. Kaiverruksen kustannuksien suorittajasta päättää Halsuan Metsästysseura ry.

6. Palkinnosta kilpaillaan ensimmäisen kerran vuonna 2012