HALSUAN METSÄSTYSSEURA ry

Rauhoitusalueet ja kiintiöt kaudelle 2017-2018Kaikelta metsästykseltä rauhoitettuja ovat:
-Harri Riihimäen kaasulaitoksen lähiympäristö
-Järvinevan lampi ja ranta lähiympäristöineen

- Rauhoitetaan sorsastukselta Halsuanjoki järvensuusta pitäjän rajalle, Kaihianoja Venetjoen suusta Ojalankoskelle

- Rauhoitetaan Venetjoki alimmaiselta pohjapadolta Meijerinsillalle

- Kaikki pellot ja turvetuotantoalueet ovat rauhoitettu metsäkanalintujen metsästykseltä.

- Ylikylässä kyyhkyn pyynniltä Kristofferin sillalta Koskirannan sillalle. Kristofferintie, Tofferintie, Perhontie, Karvosentie, Loukkukoskentie, Tuominiementieltä, Karvosen Paavon sillan kautta Ahontielle.

-Laakanperän turvetuotantoalueen lintukosteikon rauhoitusta sorsanpyynniltä 26.8. klo 12.00 asti.

-Tapani Kujalan palsta (25ha) järvinevan kytömaan yhteydessä muulta kuin suurriista (ei Metsäpeura) ja pienpedot.

Saaliskiintiöt*metso rauhoitettu
*teeri, pyy 2kpl
*peltopyy 1kpl
*pienpedot ei kiintiötä

*Riekko rauhoitettu MMM:n asetuksella

Valtion ajat muulle riistalle